Projekti


iconMladi ambasadorji medkulturnega dialoga


Temeljni cilj aktivnosti projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (v nadaljevanju MAMD) je ustvarjati konkretne priložnosti za spoznavanje in sožitje različnih kultur v multikulturnem svetu, z namenom razvijati občutek skupnosti in pripadnosti ter gojiti vzajemno spoštovanje in razumevanje drug drugega. Glavna dejavnost in poudarek projekta temeljita na neposredni mladinski participaciji. Projektne aktivnosti vzpostavljajo tudi okoliščine za kvalitetno neformalno izobraževanje mladinskih in pedagoških delavcev za izvajanje aktivnosti na področju medkulturne vzgoje in preko raziskav o strpnosti med mladimi ugotavljajo potrebe na področju medkulturnosti, ki se jih nato skuša zajeti v nadgradnjah projekta.


Mladinski svet Občine Slovenske Konjice je v sklopu projekta MAMD, katerega avtor je v osnovi Mladinski center Dravinjske doline, v letih 2014 - 2015 nadgradil vsebinski steber »Pridobivanje mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga«. Vzpostavil je triurne izkustvene delavnice Urice medkulturnega dialoga, prilagojene razvojni stopnji osnovnošolskih otrok, na teme LGBT-skupnost, islamska in romska kultura ter migranti in migrantke, Po izvedenih delavnicah so bili mladi povabljeni, da prevzamejo naziv mladega ambasadorja oziroma mlade ambasadorke medkulturnega dialoga. Na različne načine so nato v sklopu mandata raziskovali in raziskovale kulturo drugih držav članic Evropske unije in sicer tako, da so se neposredno povezovale in povezovali z mladimi iz zastopanih držav. Mladi na ta način lahko prispevajo h kontinuiranemu procesu vzpostavljanja medkulturnega dialoga v odprtih in pluralističnih družbah in razvijajo priložnosti za sovrstnike pri pridobivanju medkulturnih zmožnosti v rani mladosti. Pri izvajanju delavnic so sodelovali tudi predstavniki in predstavnice manjšinskih skupnosti in kultur, ker o manjšinah brez manjšin ne moremo govoriti.


Vzpostavljanje medkulturnega dialoga je proces, ki mora temeljiti na neposrednem stiku in izmenjavi informacij, izkušenj in mnenj med različnimi kulturami. Projekti, kot je MAMD, zaradiaktivacije na različnih področjih in preko različnih kanalov k temu procesu lahko veliko pripomorejo. Projekt MAMD spodbuja aktivno državljanstvo in prostovoljstvo pri mladih, povezovanje formalnih in neformalnih institucij, bogatenje programov formalnih in neformalnih izobraževalnih institucij, dvigovanje nivoja razvitosti mladinske kulture v lokalnih skupnostih, senziblizacijo mladih in formalnega sektorja za strokovnost in komplementarnost programov mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vzpostavljanje vzdržnega sistema za kontinuiran razvoj v napredek usmerjenih medkulturnih odnosov v družbi.


norveski


Več o projektu MAMD si lahko pogledate tudi na spletni strani projekta tukaj. Spremljate ga lahko tudi na Facebook strani, ki jo najdete tukaj.


Publikacije projekta MAMD 2014 - 2015 so na voljo na spodnjih povezavah:Analiza raziskave o sprejemanju različnosti 2014 - 2015:  prenesi


Publikacija MAMD 2014 - 2015: prenesi


Urice medkulturnega dialoga - LGBT skupnost (za osnovne šole):
metodologija - prenesi; didaktično gradivo  - prenesi


Urice medkulturnega dialoga - migranti in migrantke (za osnovne šole):
metodologija - prenesi; didaktično gradivo  - prenesi


Urice medkulturnega dialoga - muslimanska kultura (za osnovne šole):
metodologija - prenesi; didaktično gradivo - prenesi


Urice medkulturnega dialoga - romska kultura (za osnovne šole):
metodologija - prenesi; didaktično gradivo - prenesiMetodologije in gradiva so na voljo tudi v angleškem jeziku - tukaj.


Trenutno ni vsebin.

iconWe are Europe! (WE!)


DSC_0059»We are Europe!« ali kratko »WE!« je mednarodni tečaj usposabljanja mladinskih delavcev, ki je bil s strani Mladinskega sveta Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju MSOSK) v sklopu programa Erasmus + Mladi v akciji, ki ga financira Evropska komisija, izveden med 1. in 8. 4. 2013. Udeležilo se ga je 23 mladinskih delavcev in delavk, mladinskih voditeljev in voditeljic ter mladih prostovoljcev in prostovoljk iz šestih držav: Italije, Španije, Hrvaške, Turčije, Romunije in Slovenije. Glavna tema tečaja usposabljanja je bilo evropsko državljanstvo. Udeleženci in udeleženke so raziskovale možnosti zaposlitve doma in v drugi državi ter spoznavale različne programe mobilnosti, ki pod okriljem Evropske komisije delujejo znotraj Evropske unije.


Osvojeno je bilo sledeče znanje oziroma razvite sledeče kompetence:


- spoznavanje metod za odkrivanje lastnih kompetenc, znanja, zanimanj in zmožnosti;
- pridobivanje novega znanja preko izmenjave dobrih praks in izkušenj s področja načina življenja in zaposlovanja mladih v različnih državah;
- seznanjenje s politikami Evropske unije na različnih področjih družbenega življenja;
- spoznavanje metod in možnosti za zviševanje zaposljivosti mladih;
- seznanjenje s politikami Evropske unije, ki spodbujajo družbeno kohezijo in v sklopu predstavitev dobre prakse s področja spodbujanja medkulturnega dialoga usposobitev za izvajanje delavnic Urice medkulturnega dialoga na temo – romska kultura.


erasmusmovit
Galerijo fotografij iz tečaja usposabljanja si lahko ogledate tukaj.