Šolski štrajk

Mladi so 15. marca zbudili celo Slovenijo. Več kot 15.000 se jih je odpravilo na ulice in soglasno od odločevalcev zahtevalo podnebno pravičnost.
Podnebnemu štrajku so se pridružili tudi šolarji v Slovenskih Konjicah, med katerimi so bili tudi člani in članice Kluba dijakov Dravinjske doline (KDDD). Na ploščadi pred Gimnazijo Slovenske Konjice se je zbralo več kot 200 mladih iz osnovnih in srednjih šol v naših krajih. V razgibanem programu, ki so ga pripravili dijaki in dijakinje gimnazije, sta povezovalki Ana Kolar in Klara Rošer ter govorka Manca Ravnak udeležence pozivali k bolj odgovornemu ravnanju z odpadki in skrbi za okolje, ker planeta B ni. Skupaj so sprejeli resolucije, h katerim so se tudi simbolično zavezali. Štrajk so popestrili z glasbeno točko Jake Dolšaka in informacijsko stojnico projekta Evropskega parlamenta “Tokrat grem volit”.

Pobudnik konjiškega štrajka Jakob Mlakar, predsednik KDDD, je o pomembnosti dogodka povedal: “Vesel sem, da se je tudi pri nas zbralo tako veliko mladih, ki se zavedajo problemov in so pripravljeni na spremembe, ker če nam je všeč ali ne, v naravi vsak pusti svoj odtis. Pa naj bo to na dnu oceana ali v krošnjah dreves. Naša je odločitev, kako bomo z okoljem ravnali in kakšen odtis bomo na našem planetu pustili. Je izbira. Tukaj in zdaj. Izbira med tisoči mrtvih organizmov, med postopnim zastrupljanjem našega planeta in nas samih, med 6. množičnim izumiranjem vrst in med zeleno prihodnostjo, ki si jo vsi želimo. Zato od odločevalcev zahtevamo odgovorno okoljevarstveno politiko in zahtevamo podnebno pravičnost. Gladina se dviga in mi z njo.

Vir in foto: KDDD
Uskladil: MSOSK