O demokraciji, posvetu z županskimi kandidati in o tem, da mladi niso ovce

MSOSK je v oktobru in novembru nadaljeval z aktivnostmi projekta Mladi odločevalci. Izvedena je bila delavnica o demokraciji, ki jo je pripravila Špela Pučnik. Mladi so spoznali odločevalske strukture na različnih ravneh, s poudarkom na lokalni.

Delavnica, izobraževalni obisk na Občini Slovenske Konjice in obisk seje občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, so mladim pomagali, da so v novembru na Dvorcu Trebnik izvedli simulacijo seje občinskega sveta, ki so se je kot gostje udeležili tudi županski kandidati lokalnih volitev 2018: aktualni župan občine Slovenske Konjice, Miran Gorinšek, poslanec v državnem zboru Republike Slovenije, Bojan Podkrajšek in direktor Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, Darko Ratajc. Mladi so na simulaciji seje obravnavali aktualne izzive, s katerimi se srečujejo ter skupaj z vsemi gosti iskali rešitve na področju mladine. Poudarili so pomen demokracije in aktivne participacije ter pomembnost sodelovanja za skupno dobro v lokalnem okolju.

V oktobru in novembru je vseskozi potekal tudi spletni posvet mladih z županskimi kandidati, v sklopu katerega so na tej spletni strani mladi kandidatom postavljali vprašanja, kandidati pa nanja odgovarjali. Zadnje dejanje spodbujanja mladih k aktivni participaciji na lokalnih volitvah 2018 je bila živa info točka na Gimnaziji Slovenske Konjice in SPSŠ Zreče, na kateri so vključeni v projekt sovrstnike in sovrstnice informirali o projektu in pomembnosti udeležbe na volitvah pod sloganom: »Nisem ovca, volim«. Foto galerija iz vseh aktivnosti projekta je na voljo tukaj.

Projekt Mladi odločevalci sofinancira Mladinski svet Slovenije v okviru nacionalne kampanje Partycipiraj.

Pripravila: Špela Pučnik
Foto: MSOSK
Uskladil: MSOSK