Mladi odločevalci v akciji

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice je po uspešni prijavi projekta Mladi odločevalci na razpis Mladinskega sveta Slovenije v okviru nacionalne kampanje Partycipiraj pričel z izvajanjem projektnih aktivnosti. Glavni namen projekta je, da mladi v Slovenskih Konjicah spoznajo delovanje odločevalskih teles in odločevalske procese na različnih ravneh, s poudarkom pa na lokalni ravni. V projektu sodelujejo dijaki in dijakinje iz Gimnazije Slovenske Konjice, člani in članice Kluba dijakov Dravinjske doline in člani in članice Kluba študentov Dravinjske doline.
V četrtek, 27. 9., sta potekali prvi dve projektni aktivnosti, kjer so se mladim predstavili predsedniki različnih občinskih odborov. Predstavili so jim organizacijo odborov, potek dela in odločanja. Neposredno po srečanju je sledila seja občinskega sveta Slovenske Konjice, ki so se je, poleg svetnikov in svetnic, udeležili tudi mladi in tako dobili neposredno izkušnjo o poteku odločanja na lokalni ravni.

Vir in foto: MSOSK