Mladi odločevalci in občinska uprava

Mladi iz Gimnazije Slovenske Konjice in Kluba dijakov Dravinjske doline so v sklopu projekta Mladi odločevalci dobili priložnost z izobraževalnim obiskom na delovnem mestu spoznati delovanje Občine Slovenske Konjice. Najprej jih je sprejel župan, Miran Gorinšek, in izčrpno predstavil delovanje in strukturo občinskih teles. Nato so se mladi po skupinah porazdelili po oddelku za okolje in prostor, oddelku urada župana, oddelku za družbene in splošne zadeve in sprejemne pisarne, kjer so jim zaposlene osebe predstavile svoje funkcije. Projekt Mladi odločevalci izvaja Mladinski svet Občine Slovenske Konjice v sklopu nacionalne kampanje Mladinskega sveta Slovenije »Partycipiraj« z namenom spodbujanja aktivne participacije mladih.

Vir in foto: MSOSK