Mladinski svet Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju MSOSK) podpira ustanavljanje, delovanje, promocijo in povezovanje mladinskih organizacij s sedežem v Občini Slovenske Konjice, za katere velja, da je starost članov in članic v 90 % do 29 let in 70 % vodstva starega med 15 in 29 let. Zastopa in združuje jih v okviru skupnih interesov in ambicij ter nudi pomoč pri uresničevanju skupnih projektov.

MSOSK spodbuja mladinsko participacijo in delovanje ter tudi ustanavljanje novih mladinskih društev. Namen MSOSK je vseskozi prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim razvoj v funkcionalno odraslega človeka, kakršnega družba potrebuje za zdrav razvoj.

Tako kot drugi mladinski sveti lokalnih skupnosti je MSOSK nosilec mladinske politike na lokalni ravni ter predstavlja osnovo za sodelovanje mladih v lokalnih skupnostih. Pri občinski oblasti zastopa interese mladih in se dogovarja o aktivnostih, sredstvih ter infrastrukturi, ki bo ali je namenjena mladim. Prav tako ima v skladu z Zakonom o mladinskih svetih pravico do podajanja mnenj v vseh zadevah, ki se obravnavajo v občinskih organih in zadevajo mlade.

Članice MSOSK so: Dobrodelni LEO klub Konjice, Društvo Hip hop Konjice, Društvo tabornikov Rod belega konja Slovenske Konjice, Hokejski klub Yeti Slovenske Konjice, Klub dijakov Dravinjske doline, Klub študentov Dravinjske doline, Konjiški skavti - steg Slovenske Konjice 1 - Njegovi sojezdeci, Kulturno društvo Svoboda osvobaja, Mladi forum Socialnih demokratov Slovenske Konjice in Snowboard klub Rogla.

Spletna stran, ki je pred vami, je bila vzpostavljena s pomočjo sofinanciranja s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v okviru nadgradnje projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga in nudi informacije o delovanju in razvoju mladinskega polja na območju delovanja MSOSK.

Jure Jevšenak, predsednik MSOSK